Phần Mềm Tăng Truy Cập Website Nguồn Youtube – Tăng Thứ Hạng Cho Website Nhanh Chóng

Để tăng truy cập website thì sẽ có nhiều cách, tuy nhiên làm cách nào để tăng truy cập web nhanh chóng và hiệu quả thì không phải dễ dàng. Do đó, Qnisoft cho ra mắt phần mềm TubeTrafficPro có chức năng tăng traffic website hàng loạt từ mô tả video Youtube.

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM TĂNG TRUY CẬP WEBSITE – TUBETRAFFFICPRO

Chức năng của phần mềm TubeTrafficPro này là:

 • Tăng traffic website đích từ việc click vào website trong mô tả trong video Youtube.

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm tăng thứ hạng website – TubeTrafficPro:

ƯU ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM TĂNG TRUY CẬP WEBSITE – TUBETRAFFICPRO

Phần mềm TubeTrafficPro có các ưu điểm sau:

 • Chạy được đa luồng;
 • Có thể dùng proxy/Dcom để chạy;
 • Giả lập nhiều thiết bị;
 • Dùng vô số tài khoản Gmail để chạy;
 • Không giới hạn link video Youtube để click;
 • Thao tác nhanh chóng;
 • Tăng traffic trong thời gian ngắn;

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TĂNG TRUY CẬP WEBSITE – TUBETRAFFICPRO

Khi mua phần mềm tăng truy cập website thì Qnisoft sẽ tải phần mềm (giải nén phần mềm) và các trình duyệt ảo (dẫn vào phần mềm, tham khảo mục A.7 phía dưới). Sau đó nhấn vào file Tubetrafficpro.exe để mở phần mềm.

Nhập tên đăng nhập mà Qnisoft đã cấp khi mua phần mềm Tubetrafficpro:

Nhập tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TUBETRAFFICPRO

A.1. Run

Run là số lần chạy thành công. “999999” là số lần mặc định của phần mềm, nó sẽ chạy liên tục từ luồng này sang luồng khác, đến khi bạn cho phần mềm dừng thì sẽ tự động dừng lại.

Số lần chạy phần mềm tăng truy cập website - Phần mềm TubeTrafficPro
Số lần chạy phần mềm tăng truy cập website – Phần mềm TubeTrafficPro

Tuy nhiên, bạn cũng có thể thiết lập lại. Ví dụ, bạn cài đặt Run=1000, thì khi chạy, phần mềm sẽ chạy thành công đúng 1000 lần và dừng lại.

A.2. Thread

Số Thread là số luồng chạy cùng một lúc, hay còn được hiểu số tab chạy cùng một lúc. Ví dụ bạn cài đặt số Thread=5, thì khi chạy, tương ứng có 5 trình duyệt được chạy song song cùng một lúc trên cùng một máy tính.

Số luồng chạy cùng một lúc phần mềm tăng truy cập website
Số luồng chạy cùng một lúc phần mềm tăng truy cập website

Số luồng chạy sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy mạnh hay yếu của máy tính. Bạn cần thiết lập số luồng chạy phù hợp với máy tính của mình.

A.3. Proxy Source

Đây là các nguồn để dùng proxy trong phần mềm tăng truy cập website. Mục đích của việc dùng proxy là để thay đổi địa chỉ IP cho các tài khoản Gmail và giúp việc tăng truy cập website hiệu quả hơn.

>>Proxy là gì? Cách sử dụng proxy

>>Thuê proxy giá rẻ tại thueproxy.vn

Để dùng proxy trong phần mềm TubeTrafficPro bạn sẽ có 4 lựa chọn:

A.3.1. Dcom

Bạn cần gắn Dcom vào trong máy tính của bạn. Phần mềm sẽ sử dụng IP của Dcom để chạy.

Dùng Dcom trong phần mềm tăng truy cập website - TubeTrafficPro
Dùng Dcom trong phần mềm tăng truy cập website – TubeTrafficPro
A.3.2. From Data

Khi bạn chọn sử dụng proxy từ Data, thì bạn cần gán proxy vào từng mỗi tài khoản Gmail. (Xem hướng dẫn ở mục A.4. Will Use Gmail phía dưới).

Lưu ý: Chọn Proxy từ data chỉ áp dụng khi bạn dùng Gmail để chạy.

A.3.3. From File

Nếu chọn From File thì bạn sẽ có 2 lựa chọn dưới mục “List Proxy”.

 • Chọn “LinesfromUrl” ở mục “List Proxy”: Thì bạn dán địa chỉ thuê proxy vào.
Dán link proxy vào List Proxy vào phần mềm tăng truy cập website
Dán link proxy vào List Proxy vào phần mềm tăng truy cập website
 • Nếu chọn “LinesfromFile” ở mục “List Proxy”: Thì bạn cần tạo một file .txt để lưu danh sách proxy. Nhấn vào biểu tượng  ở mục List Proxy ==> dẫn tới file lưu proxy.
Dẫn tới danh sách file proxy vào phần mềm tăng truy cập website
Dẫn tới danh sách file proxy vào phần mềm tăng truy cập website
A.3.4. No

Nếu bạn không có proxy thì mục Proxy Source chọn “No”.

Không dùng proxy trong phần mềm tăng truy cập website
Không dùng proxy trong phần mềm tăng truy cập website

A.4. Will Use Gmail

Bạn có thể dùng Gmail hoặc không dùng Gmail để sử dụng phần mềm tăng truy cập website.

A.4.1. Không Dùng Gmail

Trường hợp nếu bạn không dùng Gmail thì mục “Will Use Gmail” chọn “No”. 

Không dùng Gmail trong phần mềm tăng truy cập website - Phần mềm TubeTrafficPro
Không dùng Gmail trong phần mềm tăng truy cập website – Phần mềm TubeTrafficPro

Lưu ý: Bạn nên dùng Gmail để chạy phần mềm tăng truy cập website – Phần mềm TubeTrafficPro để lượt truy cập chất lượng và uy tín hơn.

A.4.2. Dùng Gmail

Nếu sử dụng Gmail để chạy phần mềm tăng truy cập website thì mục “Will Use Gmail” chọn “Yes”.

Dùng Gmail trong phần mềm truy cập website
Dùng Gmail trong phần mềm truy cập website

Và bạn sẽ có 2 lựa chọn dùng Gmail:

A.4.2.A. DÙNG DANH SÁCH GMAIL

Tạo một file txt, để lưu danh sách Gmail. Fotmat của danh sách Gmail là: “Gmail,mật khẩu,email khôi phục”. 

Nếu bạn sử dụng proxy From Data thì format của file Gmail là “Gmail,mật khẩu,email khôi phục,proxy:port” hoặc “Gmail,mật khẩu,email khôi phục,proxy:port:usernameproxy:mật khẩu proxy”.

Nhấn vào biểu tượng  ở mục Gmail Account, dẫn tới file lưu danh sách Gmail đã tạo.

Dẫn tới file lưu Gmail - Phần mềm tăng truy cập website
Dẫn tới file lưu Gmail – Phần mềm tăng truy cập website
A.4.2.B. THUÊ COOKIES GMAIL CỦA QNISOFT

Trường hợp bạn không có danh sách Gmail, thì bạn có thể thuê cookies Gmail của Qnisoft.

Khi thuê cookies thì Qnisoft sẽ cung cấp link tải cookies Gmail, bạn cần tải về và nhấn vào biểu tượng  ở mục “Rented Cookies File” để dẫn tới file đã tải.

Tiếp theo, chọn “Yes” ở mục “Will Rent Cookies”.

Thuê cookies Gmail trong phần mềm tăng truy cập website
Thuê cookies Gmail trong phần mềm tăng truy cập website

A.5. Input Data

Bạn nhập dữ liệu để phần mềm chạy ở mục Input Data này.

Nhấn vào Data dưới góc trái phần mềm.

Nhập data vào phần mềm truy cập website
Nhập data vào phần mềm truy cập website

Ở đây bạn sẽ nhập link video Youtube và website chính vào mục Link Youtube và Main Website tương ứng.

Nhập Data vào từng mục tương ứng - Phần mềm truy cập website
Nhập Data vào từng mục tương ứng – Phần mềm truy cập website

Để nhập dữ liệu thì bạn sẽ có 2 cách

A.5.1. Cách 1: Nhập Thủ Công

Nhấn vào biểu tượng màu xanh bên trái ==> Add Group.

Tạo nhóm data trong phần mềm truy cập website
Tạo nhóm data trong phần mềm truy cập website

Đặt tên nhóm để bạn dễ quản lý dữ liệu ==> nhấn “OK“.

Đổi tên nhóm dữ liệu để dễ dàng quản lý - Phần mềm tăng truy cập website
Đổi tên nhóm dữ liệu để dễ dàng quản lý – Phần mềm tăng truy cập website

Chọn nhóm vừa tạo ===> nhấn vào biểu tượng màu xanh bên phải ===> nhấn “Add Iterm”.

Nhập dữ liệu vào phần mềm tăng truy cập website
Nhập dữ liệu vào phần mềm tăng truy cập website

Nhập dữ liệu vào phần mềm tăng truy cập website:

 • Link Youtube: Nhập link video Youtube;
 • Main Youtube: Nhập website chính;
Nhập dữ liệu vào phần mềm truy cập website
Nhập dữ liệu vào phần mềm truy cập website

Lưu ý: Không nhập “https://” vào mục Main Website.

Sau khi nhập xong thì nhấn “OK”. Tương tự như vậy thì bạn sẽ nhập hàng loạt các link video Youtube và website chính vào.

A.5.2. Cách 2: Tạo file dữ liệu và dẫn vào phần mềm

Tạo một file txt có format là: “Link youtube”,Main website để lưu hàng loạt các link video Youtube và website chính.

File dữ liệu phần mềm truy cập website
File dữ liệu phần mềm truy cập website

Lưu ý: Mỗi mục sẽ cách nhau bằng dấu phẩy (,).

Tải file dữ liệu mẫu tại đây!

Sau đó nhấn vào Convert ==> Import Csv.

Nhấn vào convert phần mềm truy cập website
Nhấn vào convert phần mềm truy cập website

Nhấn vào biểu tượng  ==> dẫn tới file lưu dữ liệu website đã tạo.

Dẫn tới file lưu dữ liệu - Phần mềm truy cập website
Dẫn tới file lưu dữ liệu – Phần mềm truy cập website

Sau đó dữ liệu sẽ vào phần mềm như hình dưới:

File dữ liệu đã được nhập vào phần mềm truy cập website - TubeTrafficPro
File dữ liệu đã được nhập vào phần mềm truy cập website – TubeTrafficPro

Bạn có thể nhấn vào biểu tượng sửa-1.png (22×30)  đổi tên Csv thành tên theo ý bạn để dễ quản lý.

Khi nhập dữ liệu xong, thì bạn nhấn vào X để tắt bảng dữ liệu.

Sau đó ngoài mục Input Data, chọn nhóm dữ liệu cần chạy.

Chọn nhóm dữ liệu để chạy - Phần mềm truy cập website
Chọn nhóm dữ liệu để chạy – Phần mềm truy cập website

A.6. Folder Cookies và Folder Data

Tạo một thư mục tên Cookies. Sau đó copy link đường dẫn của thư mục này dẫn tới mục Folder Cookies trong phần mềm.

Tạo và dẫn thư mục cookies vào phần mềm truy cập website
Tạo và dẫn thư mục cookies vào phần mềm truy cập website

Mục đích của thư mục Cookies là lưu trữ cookies và profile của các tài khoản Gmail, để lần sau bạn sử dụng lại các tài khoản Gmail đó sẽ không cần đăng nhập lại.

Tương tự như thư mục cookies ở trên, thì bạn cũng tạo 1 thư mục tên Data, dẫn vào mục Folder Data trong phần mềm. Mục đích của thư mục data là lưu lại kết quả phần mềm đã chạy được.

Tạo và copy link đường dẫn của thư mục Data vào phần mềm truy cập website
Tạo và copy link đường dẫn của thư mục Data vào phần mềm truy cập website

A.7. Useragent (Mobile) và Useragent (Desktop)

Tải trình duyệt ảo Mobile và Desktop mà bên mình đã cung cấp, sau đó nhấn vào biểu tượng  ở mục Useragent Mobile và Useragent Desktop, dẫn vào từng mục tương ứng.

Dẫn trình duyệt ảo vào từng mục tương ứng vào phần mềm tăng truy cập website
Dẫn trình duyệt ảo vào từng mục tương ứng vào phần mềm tăng truy cập website

A.8. Key 2captcha.com

Bạn cần tạo tài khoản tại website 2captcha.com, sau đó copy key dán vào mục này, để khi gặp Captcha, phần mềm sẽ tự động giải mã.

Dán key 2Captcha vào phần mềm truy cập website
Dán key 2Captcha vào phần mềm truy cập website

A.9. Video Watch View Time

Đây là thời gian xem video Youtube, đơn vị là giây.

Ví dụ: bạn cài đặt là 20-60, thì khi chạy, phần mềm sẽ xem video và tìm website chính trong thời gian ngẫu nhiên từ 20-60 giây.

Thời gian xem video Youtube - Phần mềm truy cập website
Thời gian xem video Youtube – Phần mềm truy cập website

A.10. Web View Time

Sau khi click vào website chính, thì phần mềm sẽ hoạt động như người dùng thật (rê chuột, lướt lên – xuống…) trong thời gian cài đặt ở mục này. Đơn vị là giây.

Ví dụ: bạn cài đặt thời gian là 60-90 giây, thì phần mềm sẽ ở website chính của bạn trong thời gian ngẫu nhiên từ 60-90 giây.

Thời gian ở website chính - Phần mềm truy cập website
Thời gian ở website chính – Phần mềm truy cập website

Sau khi cài đặt xong, thì nhấn “OK” để chạy.

B. QUÁ TRÌNH CHẠY CỦA PHẦN MỀM TUBETRAFFICPRO

Khi nhấn OK chạy thì bạn có thể nhấn vào các browser để xem phần mềm chạy như thế nào.

Nhấn vào các trình duyệt để xem phần mềm tăng truy cập website
Nhấn vào các trình duyệt để xem phần mềm tăng truy cập website

Sau khi phần mềm đã click vào website chính.

Phần mềm đã click vào website chính - Phần mềm truy cập website
Phần mềm đã click vào website chính – Phần mềm truy cập websiteTHÔNG TIN LIÊN HỆ:

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VÀ LIÊN HỆ

Trả lời